Prasówka: Czarne chmury nad Dyrektorem Instytutu Książki

books

„Przeszło pół miliona nadużyć finansowych w Instytucie Książki kierowanym przez dyrektora Instytutu Grzegorza Gaudena. Wyniki kontroli zarządzonej w kwietniu 2015 roku biją na alarm. (…)

W wystąpieniu pokontrolnym z września 2015 dostępnym na stronach MKiDN czytamy: 

Działalność Instytutu w kontrolowanym zakresie należy ocenić negatywnie, z uwagi na przekroczenie planu finansowego na wynagrodzenia  osobowe i bezosobowe (…) plan na wynagrodzenia został przekroczony o kwotę 589.462, 36 zł.

W trakcie kontroli ujawniono, że premie i nagrody przyznawano pracownikom na podstawie korespondencji mailowej. W innych przypadkach wypłacano premie, mimo, że umowy z pracownikami tego nie przewidywały. Lista zastrzeżeń jest dłuższa. (…)

Pomimo czterokrotnego zwiększenia wydatków na czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który pochłonął setki milionów złotych czytelnictwo spada.  Badania Biblioteki Narodowej pokazują jasno, że akcja popularyzacji czytelnictwa w Polsce prowadzona przez Instytut Książki poniosła spektakularną  klęskę.”

 

Cały artykuł: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=28&tx_ttnews[tt_news]=25312

 

– – – – – – – – – – – – –

Opublikowano: 24.03.16